Коледни детски песни

Баба Зима пак размята
белия кожух.
Ний се стелим по земята
леки като пух.
Припев:
Над къщички и дворчета,
край светлите прозорчета
летим, летим и се въртим,
децата веселим!
Ставайте, дечица малки,
ставйте от сън!
Чакат ви игри, пързалки.
Тичайте навън!
Припев:

Над смълчаните полета
пеят весели звънчета;
писана шейна премина
бялата пъртина.
Бягат кончета игриви,
мятат заснежени гриви.
Път из преспите се вие,
в селото се крие.
Къщички в снега се гушат
и коминчетата пушат,
сякаш баби са запрели
пухкави къдели.

Шаро и първият сняг
Тихо се сипе първия сняг
галено щипе бузките пак,
где е на двора стария пън,
Снежко затрупа всичко навън. (2)
Ледникът вдига снежен калпак
сняг е затрупал къщния праг
Шаро тревожно тръска глава